Artikelen

Dit rapport geeft inzicht in recente, actuele en verwachte China-gerelateerde ontwikkelingen, en de mogelijke bedreiging voor de strategische positie van de Rotterdamse haven wat betreft goederenstromen. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

De oorlog is terug in Europa. De Russische aanval op Oekraïne dwingt Europa de geopolitieke realiteit onder ogen te komen. Is de positie van Europa, met alle afhankelijkheden van de Verenigde Staten, China, Rusland en andere staten wel houdbaar? En hoe moeten Europa en de Europese Unie zichzelf geopolitiek positioneren?

In 2021 bezochten marineschepen van diverse Europese landen Oost-Azië. Daaronder waren zowel EU-landen Frankrijk, Nederland en Duitsland, als het Verenigd Koninkrijk, dat maar liefst een Carrier Strike Group stuurde. Het is niet verrassend dat dit in China tot negatieve reacties leidde. Op Chinese sociale media werden de betrokken landen door...

Dit is waar we nu staan, dit zijn - aan het begin van een grote geopolitieke transitie zoals we sinds 1940-1962 niet meer hebben meegemaakt - naar ons oordeel de vragen waarover Nederland dringend moet denken en spreken. Geopolitieke positionering, zoveel moge duidelijk zijn, is niet een zaak voor buitenlandexperts alleen, maar een publieke zaak in...