China's strategische relevantie voor de Rotterdamse haven

28-12-2023

Dit rapport geeft inzicht in recente, actuele en verwachte China-gerelateerde ontwikkelingen, en de mogelijke bedreiging voor de strategische positie van de Rotterdamse haven wat betreft goederenstromen. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

Rapport, geschreven met Bart Kuipers en Xiaoxue Martin.

Foto: Eric Bakker voor Havenbedrijf Rotterdam.