Latest publications

Veel Taiwanese kiezers hechtten zaterdag meer belang aan binnenlandse thema's dan aan de verhouding met China, maar door de geopolitieke context blijven de verkiezingen wereldwijd relevant. [...] Volgens Frans-Paul van der Putten, China-expert bij het Clingendael Instituut, valt te verwachten dat nu de DPP aan de macht blijft ook China het huidige...

Op zaterdag 13 januari worden er presidentsverkiezingen gehouden in Taiwan. Wie zijn de kansrijke kandidaten, hoe kijken zij naar de relatie met China en is inmenging vanuit het vasteland te vrezen? Ik vraag het aan Frans-Paul van der Putten van China Geopolitics en mede-oprichter van Taiwan Radar in een Q&A.

This report analyses whether recent, current and expected China-related developments may threaten the strategic position of the port of Rotterdam in terms of freight flows and how this might play out. This report is based on research conducted on behalf of the Port of Rotterdam Authority.

Dit rapport geeft inzicht in recente, actuele en verwachte China-gerelateerde ontwikkelingen, en de mogelijke bedreiging voor de strategische positie van de Rotterdamse haven wat betreft goederenstromen. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

'Het Westen ondermijnt zichzelf. Het sluit nieuwkomers uit. De Brics zijn geen besloten club. Daar staat de deur wel open. Die aanpak heeft de toekomst. Zeker als je kijkt naar de economische en demografische ontwikkelingen. Dat gaat niet weg. Er zullen steeds meer opkomende landen zijn.'

The big question is: Is the ACI applicable or not to the case of ASML – and the Netherlands? The motion filed by Volt in October was defeated. The Dutch Minister of Foreign Trade and Development Cooperation Liesje Schreinemacher also believes the instrument is invalid in the case of ASML. In her view, it does not involve economic coercion against...

De grote vraag is: is het ACI wel of niet toepasbaar op de casus van ASML – en Nederland? De motie die Volt in oktober indiende, werd verworpen. D66 steunde de motie niet, omdat de partij vindt dat de maatregel te streng is. Ook demissionair minister Schreinemacher (VVD) vindt dat het instrument in het geval van ASML niet geldig is,...