Taiwans politiek blijft ongewild wereldwijd in de aandacht staan - NRC

13-01-2024

Veel Taiwanese kiezers hechtten zaterdag meer belang aan binnenlandse thema's dan aan de verhouding met China, maar door de geopolitieke context blijven de verkiezingen wereldwijd relevant. [...] Volgens Frans-Paul van der Putten, China-expert bij het Clingendael Instituut, valt te verwachten dat nu de DPP aan de macht blijft ook China het huidige beleid – een combinatie van economische samenwerking en oplopende militaire druk – zal voortzetten. Die militaire dreiging is niet alleen gericht aan het eiland zelf, maar ook aan de Verenigde Staten, die sinds 2016 de banden met Taiwan hebben versterkt. "Een belangrijk verschil met voorgaande verkiezingen is dat de China-Taiwan-relatie wordt overschaduwd door de relatie tussen China en de VS", aldus Van der Putten. Zolang China en de VS zich meer zorgen blijven maken over elkaar, en daarop reageren door het wederzijds opvoeren van economische en militaire druk, wordt het risico op een conflict groter. "De kans is groot dat Taiwan daar dan de aanleiding voor is. Hierdoor zijn de verkiezingen in Taiwan meer dan voorheen ook belangrijk voor de rest van de wereld, inclusief Europa."

Artikel door Tabitha Speelman.