ASML, Den Haag of de EU: wiens probleem zijn Amerikaanse exportrestricties? - IO

06-12-2023

De grote vraag is: is het ACI wel of niet toepasbaar op de casus van ASML – en Nederland? De motie die Volt in oktober indiende, werd verworpen. D66 steunde de motie niet, omdat de partij vindt dat de maatregel te streng is. Ook demissionair minister Schreinemacher (VVD) vindt dat het instrument in het geval van ASML niet geldig is, omdat het volgens haar niet om economische dwang tegen een EU-lidstaat gaat en de restricties niet tegen Nederland gericht zijn.

Frans-Paul van der Putten, analist China en geopolitiek, vindt het argument van minister Schreinemacher niet passend. "De soevereiniteit van Nederland wordt in dit geval wel degelijk aangetast. Het is aan de regering om te bepalen welke chipmachines geëxporteerd worden en welke niet. Op dit moment is dat niet het geval, want de VS bepaalt. Als het ACI niet van toepassing is op deze casus, moeten we het passend maken."

Artikel door Aafke Eppinga.