Als het om China gaat, voert koopman (nog) boventoon in Rotterdamse haven - FD

10-11-2022

China-expert Frans-Paul van der Putten, een van de onderzoekers: 'Het sentiment is duidelijk omgeslagen. Maar hoe hiermee om te gaan, daar zijn nog geen goede antwoorden op gekomen.' Nederland heeft volgens hem de instrumenten om bijvoorbeeld investeringen in terminals te toetsen en te blokkeren. 'Het gaat om de vraag: leidt dat tot risico's die niet goed beheersbaar zijn?' Hij adviseert om in Europees verband tot een beleid rond investeringen in zeehavens te komen.

In hun aanbevelingen aan het kabinet dringen de onderzoekers aan op aanscherping van het China-beleid. In hun ogen moet de weging tussen marktwerking en nationale veiligheid veel duidelijker. Als China zijn invloed in de maritiem-logistieke sector verder vergroot, zal ingrijpen in de markt wellicht noodzakelijk zijn. De koopman is gewaarschuwd. 

Artikel door Pieter Lalkens. Klik op de afbeelding om naar het artikel op de FD-site te gaan.